loader image

Resultater Fødevare-Turisme

Resultater-Fødevare-Turisme

Et af formålene med TOUR-BO projektet er at fremme madturisme blandt andet gennem indsamling og formidling af en række best practice-eksempler. Projektet ønsker ligeledes at etablere og udbygge et netværk mellem producenter og restauratører samt udvikle nye kulinariske turismeruter, der rummer nye madoplevelser og kulinariske produkter på tværs af den dansk/tyske grænse.


Kulinariske destinationer på Lolland og Falster identificeret

For at forberede tematiske fødevareruter blev der identificeret restauranter og producenter på øerne Lolland og Falster, der særligt kendetegnes ved deres kvalitet og regionalitet. Denne brochure giver et spændende overblik over de regionale virksomheder.

En ny TOUR-BO-analyse kobler lokale fødevarer og bæredygtig turisme:

Udfordringerne er:

– De små uafhængige producenter kæmper med økonomiske udfordringer og efterspørger et bedre lokalt distributionssystem

– Lav (lokal) efterspørgsel

– Svag kobling mellem fødevareaktører og turismeudvikling

Kulinariske destinationer på Lolland og Falster identificeret

For at forberede tematiske fødevareruter blev der identificeret restauranter og producenter på øerne Lolland og Falster, der særligt kendetegnes ved deres kvalitet og regionalitet. Denne brochure giver et spændende overblik over de regionale virksomheder.