Resultater Dannelses-Turisme

Resultater-Dannelses-Turisme

TOUR-BO projektet ønsker at skabe nye muligheder for at forbinde sig med natur og kultur. Succesfulde koncepter har vist, at denne forbindelse ikke alene skabes inden for overnatningsmuligheder og oplevelser, men også gennem uddannelsestilbud i fokehøjskoler. De følgende best practice-eksempler illustrerer, hvordan kulturelle værdier og naturoplevelser bliver formidlet og gjort tilgængelige.


Billede: © Tom Körber

Brochure: Eksempler på god praksis inden for formidling og markedsføring af natur- og kulturområder

Når man udvikler tilbud til fremme af bæredygtig turisme og formidling af natur- og kulturområder, kan nogle instrumenter være nyttige for at øge turismepotentialet. Men hvordan kan dette gennemføres i prakNår man udvikler tilbud til fremme af bæredygtig turisme og formidling af natur- og kulturområder, kan nogle instrumenter være nyttige for at øge turismepotentialet. Men hvordan kan dette gennemføres i praksis?

Denne brochure omhandler udvikling og markedsføring af nye turismeprodukter til formidling af natur- og kultursteder. For at skabe spændende natur- og kulturoplevelser for gæsterne er det af stor betydning at identificere natur- og kulturstedets stedbundne potentialer og styrker. God natur- og kulturformidling skal forstå – og have indsigt i den beskyttede natur og kulturstedernes historiske baggrund. Forhold der medvirker til bevarelse af natur- og kulturområder samt uddannelse af gæsterne om disse forhold er i højsædet, når der arbejdes med bæredygtig natur- og kulturformidling. På baggrund af best practice-eksempler på natur- og kultursteder fra projektområdet viser denne brochure eksempler på målgruppespecifikke produkter, natur- og kulturvenlige tilbud, pædagogiske tilbud til formidling og markedsføringsinstrumenter.

Broschyre natur- og kultuformidling>

Dannelsesturisme som impuls for en bæredygtig turismeudvikling

Turisme, dannelse og bæredygtighed – hvordan passer det sammen? Denne undersøgelse præsenterer forskellige muligheder og metoder for at integrere læringsoplevelser i turistiske tilbud og på denne måde at bidrage til bæredygtigheden i den tysk-danske grænseregion.

For at skabe en mere bæredygtig turisme er det vigtigt at øge turisternes bevidsthed om rejsemålets økologiske, økonomiske og sociale situation og deres egen indflydelse på regionen, uden dog at belære eller forbyde. De mangfoldige muligheder af turistiske dannelsestilbud yder et vigtigt bidrag til det. Brochuren præsenterer forskellige temaområder og metoder, som kan bruges til lignende tilbud. Særlig velegnet er metoderne for oplevelsesbaseret læring, som formidler økologiske, kulturelle og sociale emner fra regionen. Ved hjælp af dannelsesturistiske koncepter viser brochuren, hvordan disse tilbud kan gennemføres. For at anskueliggøre teorien præsenteres der desuden best-practice-eksempler fra det dansk-tyske grænseområde og forslag til udviklingen af dannelsesturistiske tilbud. Dannelse, ferie og bæredygtighedsmål bliver på den måde til en særlig rejseoplevelse.

Uddannelsesorienteret Turisme Brochure;

På naturens præmisser

Det er overskriften på denne rapport, som kommer med forslag til, hvordan der kan udvikles bæredygtige kultur- og naturoplevelser i Bøtøskoven, som er et naturområde nær Marielyst i Guldborgsund Kommune.

Rapporten er resultatet af en brugeranalyse blandt danske og tyske turister samt lokale aktører i og omkring Bøtøskoven. Analysen viser, at både turister og lokale erhvervsdrivende anser naturgenopretning som en afgørende grund til, at denne forhenværende plantageskov er værd at besøge. Og ikke overraskende, så er de fritgående vilde heste den vigtigste reason to go blandt de besøgende.

Brugeranalyse Bøtøvskoven>

Hvordan kan man bygge bæredygtigt? – Zero Waste Space

Hvordan kan der bygges i fremtiden så at bygninger bruger så lidt energi og så få ressourcer som muligt? Arkitekten Sabine Schlüter præsenterer sit projekt ”Zero Waste Space”, der for tiden står i videnskabsparken i Kiel.