Resultater

Resultater

Samarbejdende turismeaktører

I løbet af TOUR-BO projektet vil der blive samlet en række best practice-eksempler over innovative og bæredygtige turismetilbud. Eksemplerne dækker over alt fra turismeoplevelser med fokus på tilgængelighed, bæredygtig turismeinfrastruktur, succesfulde samskabelsesprocesser eller overnatningsmuligheder i naturen – da udvalget af koncepter og idéer til at skabe bæredygtig turisme er lige så forskelligt som de private og offentlige aktører, der samarbejder med hinanden.

mere +

Fødevare turisme

Et af formålene med TOUR-BO projektet er at fremme madturisme blandt andet gennem indsamling og formidling af en række best practice-eksempler. Projektet ønsker ligeledes at etablere og udbygge et netværk mellem producenter og restauratører samt udvikle nye kulinariske turismeruter, der rummer nye madoplevelser og kulinariske produkter på tværs af den dansk/tyske grænse.

mere +

Dannelsesturisme

TOUR-BO projektet ønsker at skabe nye muligheder for at forbinde sig med natur og kultur. Succesfulde koncepter har vist, hvordan denne forbindelse ikke alene bliver skabt inden for overnatningsmuligheder og oplevelser, men også gennem uddannelsestilbud i fokehøjskoler. De følgende best practice-eksempler illustrerer, hvordan kulturelle værdier og naturoplevelser bliver formidlet og gjort tilgængelige.

mere +