loader image

Dannelses-Turisme

Dannelses-Turisme

Kultur er et værdifuldt gode. TOUR-BO har som ambition at opleve og formidle kulturelle værdier i deres helhed. Nye turismefaglige uddannelsestilbud bliver udviklet i samarbejde med højskolerne, der vil blive skabt nye oplevelsestilbud baseret på lokal natur og kultur, ligesom der bliver afholdt kulturelle dansk-tyske events.


Tre måneder oplevelser med TOUR-BO: Et tilbageblik

På mange områder kan man næppe sammenføre pandemien og praktikforløb, fordi Home Office og planer, som ikke blev til noget, er med til at vanskeliggøre situationen TOUR-BO giver et eksempel på, hvordan det alligevel kan lykkes med en virtuel og spændende praktik.

mere +

TOUR-BO-projektet set fra et andet perspektiv

En tre måneder lang praktik kan absolut være længe, når arbejdsopgaverne består i at lave kaffe og udskifte printerpatroner. Er praktikken derimod hos TOUR-BO, så kan de i alt 13 uger være hurtigere forbi, end du måske kan forestille dig.

mere +

Ny turistattraktion på Lolland sætter fokus på bæredygtig udvikling

Lolland Kommune har opsat et nyt digemonument ved Kramnitze, der skal minde turister om hvor højt vandet stod ved stormfloden i 1872.

mere +

Bøtøskoven skal udvikles på naturens præmisser

Konsulentfirmaet ORANGE Elevator har i samarbejde med Guldborgsund Kommune lavet en brugeranalyse af turisters og lokale aktørers brug af Bøtøskoven, som er nabo til feriebyen Marielyst. Det kan man læse mere om i en ny rapport, som er en del af det dansk-tyske samarbejde omkring udvikling af kultur- og naturturisme i arbejdspakke 5.

mere +

Identificering af innovative formidlingsmetoder til natur- og kulturturisme inden for programregionen

Arbejdsgruppe 5.3. står over for følgende udfordring: Hvordan kan vi, til trods for den aktuelle corona-pandemi og de dermed forbundne rejsebegrænsninger, lære forskellige kultur- og naturoplevelser at kende og identificere lighederne mellem områderne?

mere +

Udvikling og markedsføring af nye turistprodukter til formidling af natur- og kulturområder

Hvordan kan vi gøre natur- og kulturområder tilgængelige med nye turistprodukter og markedsføre dem direkte til målgrupperne? Arbejdsgruppe 5.3 beskæftiger sig med netop dette spørgsmål og har en målsætning om permanent højere besøgstal.

mere +

Corona, videokonferencer og vejen tilbage til analog normalitet

Corona har ændret TOUR-BO-projektet meget. I stedet for at mødes personligt for at udvikle projektideerne stod videokonferencer på dagsordenen.

mere +

”Det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget” – spændende nye udfordringer

Da Danmark mere eller mindre lukkede ned 12. marts på grund af udbrud af COVID-19, var der medarbejdere, der blev sendt på hjemmearbejde, og medarbejdere, der stort set arbejdede uændret.

mere +

Hvordan højskolerne bidrager til at kombinere ferie og uddannelse

Også akademie am see. Koppelsberg (kort: akademi) deltog aktivt ved kickoff mødet for det grænseoverskridende Interreg-projekt TOUR-BO. Ud over de interessante foredrag akademiet gav, ledte de også deltagerne igennem nogle af eftermiddagens workshops. Workshoppene resulterede i mange nye ideer, som vi vil integrere i projektarbejdet.

mere +

Hvad ville du fortælle om vikingerne?

Deltagerne på kickoff mødet beskæftigede sig sammen med lederne af workshoppene Mathias Jahnke og Christina Breuer fra Kreis Schleswig-Flensburg med spørgsmålet om, hvordan vi kan øge bekendthedsgraden for verdenskulturarvstederne Hedeby og Danevirke med grænseoverskridende marketing.

mere +