Dannelses-Turisme

Dannelses-Turisme

Kultur er et værdifuldt gode. TOUR-BO har som ambition at opleve og formidle kulturelle værdier i deres helhed. Nye turismefaglige uddannelsestilbud bliver udviklet i samarbejde med højskolerne, der vil blive skabt nye oplevelsestilbud baseret på lokal natur og kultur, ligesom der bliver afholdt kulturelle dansk-tyske events.


Brochure: Eksempler på god praksis inden for formidling og markedsføring af natur- og kulturområder

Når man udvikler tilbud til fremme af bæredygtig turisme og formidling af natur- og kulturområder, kan nogle instrumenter være nyttige for at øge turismepotentialet. Men hvordan kan dette gennemføres i praksis?

mere +

Vikinge-museer samarbejder om dansk-tysk kulturarv

Et af Danmarkshistoriens største og kendteste arkæologiske komplekser ligger i dag spredt over to lande. Nu vil tre museer, som tilsammen modtager mere end 400.000 gæster om året, gøre mere for at styrke sammenhængen…

mere +

Hvad er folkehøjskoler? Hvad er konceptet bag dem, og hvor kommer det fra?

Brochuren beskriver de danske Folkehøjskolers oprindelse, deres udvikling og modtagelse samt orientering i Tyskland; fra begyndelsen under Grundtvig til deres nuværende profiler.

mere +

Bæredygtighed i praksis: Historisk æblehave med permakultur

Et af Sønderborg kommunes bidrag i TOUR-BO arbejdsgruppe 5.1: ’Læringsturisme om Kultur og Natur’ er en moderne æblehave med gamle lokale æblesorter ved det kommende Center for Verdensmål på Kær Vestermark.

mere +

Hvad betyder bæredygtighed for vores fremtid og, hvordan kan vi formidle bæredygtige temaer?

I to workshops udvekslede tyske og danske deltagere synspunkter om bæredygtighed og formidlingen af bæredygtighed. Den første workshop satte fokus på temaet ”bæredygtigt byggeri”. Den anden workshop satte fokus på spørgsmålet om kommunikation af temaet ”bæredygtighed” i en turismekontekst.

mere +

Nye oplevelsesspor for børn og unge i Bøtøskoven

Guldborgsund Kommune er i gang med at udvikle nye, diditale ”oplevelsesspor” med korte historier og læringsaktiviteter for børn og unge, der besøger Bøtøskoven – tæt på det store turist- og feriehusområde Marielyst på Sydfalster.

mere +

Studietur til Lolland-Falster med fokus på formidling

Projektmedarbejderne i arbejdsgruppe 5.3 var i starten af november på studietur i Bøtøskoven på Falster og til Kramnitze på Lolland.

mere +

Et samskabende projekt om verdensarvsregionen Hedeby og Danevirke i samarbejde med netværkspartneren Fachhochschule Westküste i Heide

I forbindelse med projektet TOUR-BO har Kreis Schleswig-Flensburg iværksat et case study-seminar med studerende fra netværkspartneren Fachhochschule Westküste i Heide.

mere +

Dannelse, turisme og bæredygtighed – hvordan passer det sammen?

Denne undersøgelse præsenterer forskellige muligheder for at integrere læringsoplevelser i turistiske tilbud og på denne måde at bidrage til en bæredygtig turismeudvikling. Forskellige oplevelsespædagogiske tilgange bliver beskrevet og der bliver udviklet koncepter for at bruge dem inden for turismen. Brochuren indeholder også best practice-eksempler og forslag til gennemførelsen.

mere +

Styrker og potentialer af natur- og kulturområder

For at kunne skabe vellykkede natur- og kulturoplevelser for gæsterne er det meget vigtigt at identificere natur- og kulturområdernes egne potentiale og styrker. Tilbud til natur- og kulturformidling har til formål at give indblik i den beskyttede natur og at muliggøre oplevelsen og forståelsen af kulturstedernes historiske baggrund.

mere +

Der var engang et storytelling-webinar… Historien bag gode historier

Som alle gode historier har også historien om bæredygtig storytelling en heltinde: Indholdet, som er værd at fortælle. Et særligt opholdssted, et komplekst økosystem, en region med en særlig historie, en opskrift, håndværkskunst eller gamle traditioner. Bæredygtighedens, innovationens og bevaringens, solidaritetens, videreførelsens og deltagelsens helte og heltinder.

mere +

At opleve TOUR-BO i tre måneder: Et tilbageblik

På mange områder kan man næppe sammenføre pandemien og praktikforløb, fordi Home Office og planer, som ikke blev til noget, er med til at vanskeliggøre situationen TOUR-BO giver et eksempel på, hvordan det alligevel kan lykkes med en virtuel og spændende praktik.

mere +

TOUR-BO-projektet set fra et andet perspektiv

En tre måneder lang praktik kan absolut være længe, når arbejdsopgaverne består i at lave kaffe og udskifte printerpatroner. Er praktikken derimod hos TOUR-BO, så kan de i alt 13 uger være hurtigere forbi, end du måske kan forestille dig.

mere +

Ny turistattraktion på Lolland sætter fokus på bæredygtig udvikling

Lolland Kommune har opsat et nyt digemonument ved Kramnitze, der skal minde turister om hvor højt vandet stod ved stormfloden i 1872.

mere +

Bøtøskoven skal udvikles på naturens præmisser

Konsulentfirmaet ORANGE Elevator har i samarbejde med Guldborgsund Kommune lavet en brugeranalyse af turisters og lokale aktørers brug af Bøtøskoven, som er nabo til feriebyen Marielyst. Det kan man læse mere om i en ny rapport, som er en del af det dansk-tyske samarbejde omkring udvikling af kultur- og naturturisme i arbejdspakke 5.

mere +

Identificering af innovative formidlingsmetoder til natur- og kulturturisme inden for programregionen

Arbejdsgruppe 5.3. står over for følgende udfordring: Hvordan kan vi, til trods for den aktuelle corona-pandemi og de dermed forbundne rejsebegrænsninger, lære forskellige kultur- og naturoplevelser at kende og identificere lighederne mellem områderne?

mere +

Udvikling og markedsføring af nye turistprodukter til formidling af natur- og kulturområder

Hvordan kan vi gøre natur- og kulturområder tilgængelige med nye turistprodukter og markedsføre dem direkte til målgrupperne? Arbejdsgruppe 5.3 beskæftiger sig med netop dette spørgsmål og har en målsætning om permanent højere besøgstal.

mere +

Corona, videokonferencer og vejen tilbage til analog normalitet

Corona har ændret TOUR-BO-projektet meget. I stedet for at mødes personligt for at udvikle projektideerne stod videokonferencer på dagsordenen.

mere +

”Det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget” – spændende nye udfordringer

Da Danmark mere eller mindre lukkede ned 12. marts på grund af udbrud af COVID-19, var der medarbejdere, der blev sendt på hjemmearbejde, og medarbejdere, der stort set arbejdede uændret.

mere +

Hvordan højskolerne bidrager til at kombinere ferie og uddannelse

Også akademie am see. Koppelsberg (kort: akademi) deltog aktivt ved kickoff mødet for det grænseoverskridende Interreg-projekt TOUR-BO. Ud over de interessante foredrag akademiet gav, ledte de også deltagerne igennem nogle af eftermiddagens workshops. Workshoppene resulterede i mange nye ideer, som vi vil integrere i projektarbejdet.

mere +