“CROSS BORDER” – turistisk profilering som et fælles KULINARISK OMRÅDE

Spændende regionale produkter fra lokale producenter og restauratører, som gør en kreativ indsats for at videreudvikle det traditionelle køkken – de kulinariske tilbud og arrangementer i Schleswig-Holstein og Danmark rummer et stort potentiale for en succesrig markedsføring inden for den bæredygtige turisme. Hvordan kan vi udnytte disse aktiver bedst muligt? Hvordan gør de andre?

I Best Practice-kataloget har vi kastet et blik bag kulisserne af 10 vellykkede food-netværk: Hvad udgør deres succes? Hvilke finansieringsmodeller står bag dem? Hvordan optimerer de samarbejde og overførslen af viden imellem producenter og restauratører? Hvordan ser deres interne og eksterne kommunikation ud og hvordan planlægger de deres (turistiske) markedsføring?

Desuden giver Best Practice-katalogen et overblik over vigtige aktører og netværk i TOUR-BO projektregionen, som kan blive en del af fremtidige samarbejder. Kataloget viser de forskellige protagonisters filosofier og mål på anskuelig vis og analyserer deres struktur og aktivitet.

Der findes mange spændende historier, som er værd at fortælle om “det regionale køkkens” værdier og særpræg, om restauranter, produkter og producenter. Men autenticitet og regional forankring er vigtige forudsætninger, når profileringen og den turistiske markedsføring som et internationalt “kulinarisk område” skal lykkes – det viser de nævnte netværk.

Kataloget viser, at både forskelle og ligheder i de tyske og danske TOUR-BO projektregioner giver attraktive muligheder for at danne vellykkede netværk, udnytte potentialer inden for turismen og videreudvikle det regionale køkken – selvfølgelig “cross border”!

Best Practice-kataloget “FOOD-NETVÆRK” finder du online (For yderligere oplysninger: Elisabeth Jacobs-Götze og Wolfgang Götze, Tel. +49 431 803544 eller tour-bo@feinheimisch.de).

Elisabeth Jacobs-Götze