Første skridt på vejen til markedsføring af en kulinarisk temarute

Et etableret dansk busrejseselskab har taget kontakt til “FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.” . Rejsearrangøren tilbyder allerede kulinariske trips inden for Danmarks grænser. Nu vil han gerne tage skridtet over grænsen til Slesvig-Holsten.

FEINHEIMISCH ser i denne henvendelse en chance for TOUR-BO projektet til at realisere et konkret tilbud med turismeerhverv i samarbejde med regionale producenter og restauranter. Den danske virksomhed agter at tilbyde en fem-dages rundrejse ti gange om året. FEINHEIMISCH har udarbejdet et varieret program efter udbyderens idéer. Ifølge en spørgerunde inden for foreningen er der 12 hotel/restaurantvirksomheder og næringsmiddelproducenter, som ønsker at deltage. Deriblandt er et destilleri, et bryggeri, et mejeri og tre landbrugsbedrifter med forskellige tilbud. Der er også fem restauranter med, og gæsterne overnatter på et hotel, som flere gange har fået tildelt priser for dets bæredygtighedskoncepter. Dette programudkast foreligger virksomheden som grundlag for yderligere beslutninger og planlægninger. Når rejsebegrænsninger pga Corona bliver ophævet, kunne der altså snart tilbydes en kulinarisk rundrejse for danske gæster gennem Slesvig-Holsten.

Desuden intensiverer AG 4.2. det forberedende arbejde til den grænseoverskridende kulinariske route “Det regionale køkken”. I de næste uger får levnedsmiddel-netværk i projekt-regionen et debatoplæg med mange vigtige spørgsmål og forslag. De forventede første tilbagemeldinger skal indarbejdes. Bagefter skal der – forhåbentlig fra april 2021 – træffes endelige beslutninger på netværksmøder, fx ang. deltagerkreds, eventuelle deltage-kriterier og ruternes udformning. Målet er at ruten „det regionale køkken“ bliver færdig udarbejdet til april 2022 og så præsenteret for offentligheden.

Wolfgang Götze und Elisabeth Jacobs-Götze, FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.