loader image

Identificering af innovative formidlingsmetoder til natur- og kulturturisme inden for programregionen

Opgaven i arbejdsgruppe 5.3. er at udvikle og markedsføre nye turismeprodukter inden for natur- og kulturturisme. Set i lyset af den aktuelle pandemi er arbejdsgruppen udfordret af, at de planlagte ekskursioner til steder i programregionen med fokus på natur og kultur ikke kan gennemføres. Det var under disse ekskursioner, at arbejdsgruppen skulle identificere innovative formidlingsmetoder. Samtidig er det svært at planlægge ekskursioner i fremtiden, fordi COVID-19-situationen konstant forandrer sig.

Imidlertid har arbejdsgruppen gennem en digital løsning formået at tackle udfordringen. Da Guldborgsund Kommune i slutningen af september organiserede en workshop i forbindelse med en planlagt brugerundersøgelse i pilotrummet Bøtøskoven, blev projektmedarbejderen Christina Breuer således tilsluttet digitalt. Dermed kunne hun holde en kort forelæsning omkring Geltinger Birk for derigennem at analysere lighederne hos begge naturområder. Informationerne omkring Geltinger Birk blev stillet til rådighed af Nils Kobarg, kontaktperson for den integrerede stand Geltinger Birk af Statskontoret for landbrug, miljø og landområder i Slesvig-Holsten.

Selvom et personligt møde desværre lader vente på sig, er den første hjørnesten i et fremtidigt samarbejde blevet lagt. I mellemtiden arbejder Arbejdsgruppe 5.3 på at identificere yderligere samarbejde til pilotrummene og har tænkt sig at håndtere de aktuelle udfordringer ved hjælp af digitale løsninger.

Christina Breuer – Kreis Schleswig Flensburg

www.schleswig-flensburg.de