Best Practice – Et kig bag kulisserne

Hvordan kan regionale fødevarer indsættes succesrigt? Hvordan kan restauratørernes og producenternes sammenhold med turismen lykkes? Vores bustur gav indblik hos de praktiserende på stedet.

Hos workshop-ekskursionen, som blev gennemført af aktivitetsgrupperne “Netværksstruktur” og “fødevareruter” d. 7. og 8. september, kunne 36 deltagere få interessante indblik bag kulisserne hos fire FEINHEIMISCH-medlemmer og seks danske virksomheder, som alle arbejder med fødevarer fra regionen. Alle integrerede tanken omkring bæredygtiged i deres arbejde og er eksempler på Best Practice for en succesrig etablering på markedet. Men gennem mange ligheder blev også specielle forskelle tydelige.

Ved hver stand præsenterede de iværksættere deres individuelle virksomhedskoncepter og fortalte om deres daglige erfaringer i deres forretning.

Det første stop i Slesvig-Holsten gjorde vi hos den gamle gård Bissee. Gæstgivergården på landet med gæsteværelser og regional butik, er et eksempel på genoplivningen af en landlig, lille kommune. Hos gæstgivergården Odins på landet med gårdbutik, to filialer i museer og en event-location, lærte vi den strenge tilpasning i forbindelse med håndværksmæssig produktion af regionale produkter og kulinarisk kulturhistorie at kende. Turen fortsatte til gårdens ostefabrik Backensholz, som et eksempel på omfattende omstilling til økologisk landbrug med restaurant og børnehave.

På dansk side oplevede vi på Hotel Alsik, hvordan regionale produkter og bæredygtighed også i forbindelse med international tilpasning kan indsættes. I Sønderborg blev det ligeledes tydeligt, hvordan regionale produkter i restaurant Torve-Hallen og i Iskonditoriet kan bidrage til genoplivningen af et bymiljø. I Ryesminde cider mølle fik vi vist, hvordan produktionen af frugtsaft går hånd i hånd med bevaringen af historiske æblesorter. I begge hotellerne, Baltic og Benniksgaard, kunne vi opleve, hvordan regionale produkte bidrager til profildannelsen af små turistmål. Tilbage i Slesvig-Holsten blev der vist en måde, hvordan produktionen af alt eksotiske godt fra havet –fjordrejer – på bæredygtig art og måde kan lykkes.

Et etstemmigt résumé fra deltagerne er efter mange livlige diskussioner som følgende: Dette begivenhedsformat fører til en betragtelig vidensoverførsel, giver impulser til praksissen og fremmer kommunikation på tværs af grænser – langt bedre end relativt teoretisk orienterede, konventionelle skoling-workshops.

Elisabeth Jacobs-Götze und Wolfgang Götze, FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.