Vi arbejder videre trods Corona – første erfaringsudveksling

I forbindelse med målene for TOUR-BO-projektet, som består i udviklingen af en bæredygtig, kulinarisk orienteret turisme i den tysk-danske grænseregion, udarbejdede vi for overblikkets skyld først en statusoversigt over eksisterende fødevarenetværk. Arbejdsgruppe 4.2 har gennemført en meget grundig research online og i den færdige rapport har vi analyseret 50 af de mest interessante af de i alt omkring 200 netværk, som vi vil gøre brug af i forbindelse med marketing, kommunikation, organisation osv. som eksempler på det grænseoverskridende samarbejde indenfor kulinarisk turisme i projektregionen.Desuden gør vi i rapporten rede for problematiske strukturer og forslag for næste skridt.

Næste arbejdsskridt indebærer en dybdegående analyse af omkring 10 netværk, der munder ud i et ”Best Practice”-katalog. Kataloget vil indeholde konkrete forslag og støtte til at konkretisere, hvilke faktorer, der er vigtige for et vellykket engagement indenfor kulinarisk turisme i regionen i grænsefladen mellem bæredygtig turisme og lokale fødevarer. På den baggrund kan der udvikles pakker, som i virksomhederne/hos aktørerne bidrager til vækst, nye løsninger samt skaber nye jobs.

Workshopperne i denne arbejdspakke kan grundet den aktuelle situation med COVID-19 heller ikke gennemføres. I stedet har arbejdsgrupperne 4.2 og 4.3 udviklet en fælles workshop-ekskursion, der skal tage os ud til interessante producenter og hoteller/restauranter i regionen Slesvig-Holsten og Sønderborg. Den fælles busrejse den 7. og 8. september skal bruges til at lære hinanden at kende i netværkene og virksomhederne. Der er allerede flere af de partnere, der deltager i planlægningen af de fire kulinariske temaruter, som har tilmeldt sig.

Elisabeth Jacobs-Götze, FEINHEIMISCH – Nydelse fra Slesvig-Holsten /Genuss aus Schleswig-Holstein e.V.

www.feinheimisch.de