loader image

Udvikling og markedsføring af nye turistprodukter til formidling af natur- og kulturområder

For at finde ud af, hvilke styrker og potentialer vi kan identificere på kulturstederne og, hvilke formidlingskoncepter, der allerede eksisterer er arbejdsgruppe 5.3 begyndt med en tematisk analyse af følgende pilotsteder:

  • Welterbe Haithabu und Danewerk – Kreis Schleswig-Flensburg
  • Bøtøskovenareal, Falster – Guldborgsund Kommune
  • Kær Vestermark Als – Sønderborg Kommune
  • Deichmonument Kramnitze – Lolland Kommune

Hertil har vi udviklet et spørgeskema, der indeholder hovedpunkterne uddannelses- og formidlingsmål, målgrupper, marketingkanaler, oplevelsestilbud samt samarbejde med naturfredningsmyndigheder og uddannelsesorganisationer. Spørgeskemaet vil i første omgang omfatte de ovenfor nævnte pilotsteder og kan senere udvides med flere natur- og kultursteder i projektregionen. En sammenligning af resultaterne skal give et overblik over fællestræk og grænseoverskridende forbindelser, der i det videre projektforløb skal tjene som grundlag for samarbejdet og en fælles markedsføring i projektregionen. På grund af Corona-pandemien var en identificering af innovative formidlingsmetoder i programregionen hidtil ikke mulig. Det er en opgave, vi glæder os til at gå i gang med så snart, det kan lade sig gøre.

Christina Breuer – Kreis Schleswig Flensburg

www.schleswig-flensburg.de