”Det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget” – spændende nye udfordringer

Da Danmark mere eller mindre lukkede ned 12. marts på grund af udbrud af COVID-19, var der medarbejdere, der blev sendt på hjemmearbejde, og medarbejdere, der stort set arbejdede uændret. Og så var der medarbejdere, som fik helt nye opgaver, fordi der pludselig skulle gøres mere rent, skulle holdes mere afstand og løses helt nye opgaver. Samtidig blev nedsat et kriseberedskab til at holde styr på de daglige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Åse Ditlefsen Ferrão, Anne Abild Poulsen og Connie Skovbjerg fra TOUR-BO var blot tre af mange medarbejdere i Sønderborg Kommune, som under Coronakrisen løste andre opgaver end normalt i en periode. De tre medarbejdere på landdistriktsområdet var hver i 14 dages praktik på et plejehjem, i et institutionskøkken og i et bofællesskab. Hvis sygdommen blusser op igen og presser de daglige ansatte i knæ, står deres navne på reserve-arbejdskraftlisten.

I TOUR-BO projektet blev situationen vendt til noget positivt under landenes nedlukning i form af flere og mindre on-line møder. Den tætte kontakt blev styrket og arbejdet udført.

Således har det været muligt at accelere skrivebordsarbejdet med analysedelene i arbejdspakke 3 og 5. Også arbejdspakke 4 har holdt jævnlige online møder og arbejdede videre med udvikling af gourmet-ruter. Det var en periode med eftertænksomhed, hvor folk opdagede mulighederne for at arbejde hjemmefra og værdierne i hverdagen. Dog længtes alle efter det personlige møde i TOUR-BO, som endnu lader vente på sig.

Da landet begyndte at åbne sig op igen, væltede turisterne ud i naturen og ind i Sønderborg. Desværre var det ikke muligt for cykelfærgen at sejle de planlagte ruter mellem Egernsund / Brunsnæs / Langballig, da grænsen over Flensborg Fjord fortsat var lukket ned. Derfor var der i en kort periode mulighed for indenlandske sejlture.

I det kommende ”Center for Verdensmål” på Kær (arbejdspakke 5), benyttes området mere og mere i forbindelse med forskellige arrangementer. F.eks. ”på kystvandring langs Alsund gennem naturområdet på Kær Vestermark” og ”på jagt i naturen spisekammer” ved den maritime nyttehave. Der har samlet set været et stort antal besøgende i området, som har fået øjnene op for oplevelserne på kultur- og naturformidlingsstederne. Der er i forbindelse med den maritime nyttehave lavet en lille film af én studerende omkring muslinger.

Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, afd. Bæredygtighed, Natur og Fødevarer, Sønderborg Kommune